<-- Fakultet medicinskih nauka Fakultet tehničkih nauka u Čačku -->

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Univerzitet u Kragujevcu

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Adresa: Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina
Telefon: 035/223-805
Imejl: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Veb: http://www.pefja.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 035/222-059
Studijski programi:
Učitelj
Broj studenata: 90
Visina školarine: 70000 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Broj studenata: 90
Visina školarine: 70000 din.
45 studenata se finansira iz budžeta, a 45 plaća školarinu.
Vaspitač u domovima
Broj studenata: 30
Visina školarine: 70000 din.
15 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 210 studenata
Visina školarine: 70000 din.
ocena transparentnosti
3