<-- Fakultet za umetnost i dizajn, Beograd Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije -->

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Univerzitet Privredna Akademija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Adresa:  Cvećarska 2, Novi Sad
Telefon: 021/469-513
Imejl: info@fimek.edu.rs
Veb: http://www.fimek.edu.rs
Studentska služba:
021/469-921
Studijski programi:
Poslovna ekonomija i finansije
Broj studenata: 90
Visina školarine: 1500 evra
Školarina iznosi 1500 EUR.
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 1500 evra
Inženjerski menadžment u biotehnologiji
Broj studenata: 30
Visina školarine: 1200 evra
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija - studije na daljinu
Broj studenata: 30
Visina školarine: 1500 evra
Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1500 evra
Ekologija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 1500 evra
Fakultet prima ukupno: 300 studenata
Visina školarine: 1200 - 1500 evra
ocena transparentnosti
2