Fakultet informacionih tehnologija -->

Akademija Umetnosti

Alfa univerzitet

Akademija Umetnosti
Adresa: Beograd, Nemanjina 28
Telefon: 011/3618-715
Imejl: info@akademijaumetnosti.edu.rs
Veb: http://www.akademijaumetnosti.edu.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3618-715, 011/3621-293


Imejl: g_jovanovic@akademijaumetnosti.edu.rs
Korisne informacije:
Fakultet sarađuje sa Fakultetom dramskih umetnosti sa Cetinja, organizuje zajedničke aktivnosti: izradu zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, razmenu ideja i programa; razmenu studenata, nastavnika, istraživača i eksperata; razmenu rezultata studentskog stvaralaštva i zajedničkih umetničkih projekata, filmova, programa, izložbi, manifestacija, festivala, konferencija...
Studijski programi:
Gluma
Broj studenata: 16
Visina školarine: 4000 evra
Dramaturgija
Broj studenata: 8
Visina školarine: 3000 evra
Filmska režija
Broj studenata: 7
Visina školarine: 5000 evra
Filmska i tv kamera
Broj studenata: 10
Visina školarine: 4000 evra
Produkcija i umetnost u medijima
Broj studenata: 20
Visina školarine: 2750 evra
Filmska i tv montaža
Broj studenata: 10
Visina školarine: 4000 evra
Tv režija
Broj studenata: 10
Visina školarine: 4500 evra
Fotografija
Broj studenata: 10
Visina školarine: 4000 evra
Dizajn zvuka i muzička produkcija
Broj studenata: 15
Visina školarine: 4000 evra
Internet advertajzing i dizajn
Broj studenata: 16
Visina školarine: 4000 evra
Fakultet prima ukupno: 122 studenata
Visina školarine: 2750 - 5000 evra
ocena transparentnosti
1