<-- Filološki fakultet Fizički fakultet -->

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Filozofski fakultet
Adresa: Čika Ljubina 18-20
11000 Beograd
Telefon: 011/2639-119
Imejl: info@f.bg.ac.rs
Veb: http://www.f.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3281-157
Studijski programi:
Istorija
Broj studenata: 120
Visina školarine: 118584 din.
110 studenata upisuje se na budžet, a 10 plaća školarinu.
Klasične nauke
Broj studenata: 30
Visina školarine: 118584 din.
25 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Filozofija
Broj studenata: 70
Visina školarine: 118584 din.
65 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Sociologija
Broj studenata: 100
Visina školarine: 118548 din.
90 studenata upisuje se na budžet, a 10 plaća školarinu.
Istorija umetnosti
Broj studenata: 90
Visina školarine: 118584 din.
80 studenata upisuje se na budžet, a 10 plaća školarinu.
Arheologija
Broj studenata: 62
Visina školarine: 118584 din.
57 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Etnologija i antropologija
Broj studenata: 55
Visina školarine: 118584 din.
50 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Psihologija
Broj studenata: 88
Visina školarine: 118548 din.
78 studenata upisuje se na budžet, a 10 plaća školarinu.
Pedagogija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 118584 din.
55 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Andragogija
Broj studenata: 35
Visina školarine: 118548 din.
30 studenata upisuje se na budžet, a 5 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 710 studenata
Visina školarine: 118548 din.
ocena transparentnosti
3