<-- Agronomski fakultet Čačak Fakultet inženjerskih nauka -->

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Kragujevcu

Ekonomski fakultet
Adresa: Đure Pucara Starog 3
34000 Kragujevac
Telefon: 034/303-500
Imejl: ekfak@kg.ac.rs
Veb: http://www.ekfak.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/303 - 595
Imejl: blazza@kg.ac.rs
Studijski programi:
Ekonomija
Broj studenata: 250
Visina školarine: 80000 din.
100 studenata se finansira iz budžeta, a 150 plaća školarinu. Nastava se realizuje u okviru 2 modula:
  • Opšta ekonomija
  • Finansije, berze i bankarstvo
Poslovna ekonomija i menadžment
Broj studenata: 350
Visina školarine: 80000 din.
150 studenata se finansira iz budžeta, a 200 plaća školarinu. Nastava se realizuje u okviru 2 modula:
  • Računovodstvo i poslovne finansije
  • Marketing
  • Menadžment
  • Turizam i hotelijerstvo
Fakultet prima ukupno: 600 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
3