<-- Filološko umetnički fakultet Prirodno-matematički fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet u Kragujevcu

Pravni fakultet
Adresa: Jovana Cvijića 1

34000 Kragujevac
Telefon: 034/306-500
Imejl: faculty@jura.kg.ac.rs
Veb: http://www.jura.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/306-528, 034/306-538, 034/306-522, 034/306-590, 034/306-541

Imejl: iobric@jura.kg.ac.rs, jnektarijevic@jura.kg.ac.rs, sbulatovic@jura.kg.ac.rs, ogi@jura.kg.ac.rs,

Radno vreme Odseka je od 8 do 15 sati, a sa strankama radi od 10
Korisne informacije:
Školarina sa plaća u 3 rate: I rata pri upisu, II rata do 15. novembra 2014. godine i III rata do 15. februara 2015. godine.
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 440
Visina školarine: 70000 din.
235 studenata se finansira iz budžeta, a 205 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 440 studenata
Visina školarine: 70000 din.
ocena transparentnosti
3