<-- Fakultet tehničkih nauka Građevinski fakultet u Subotici -->

Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet
Adresa: Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

Telefon: 021/450-690
Imejl: dekanat@ff.uns.ac.rs
Veb: http://www.ff.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/4853976, 021/4853974
Imejl: stsluzba@ff.uns.ac.rs
Studijski programi:
Engleski jezik i književnost
Broj studenata: 70
Visina školarine: 96000 din.
37 studenata se finansira iz budžeta, a 33 plaća školarinu.
Filozofija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 65000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Francuski jezik i književnost - Romanistika
Broj studenata: 50
Visina školarine: 65000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Istorija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 96000 din.
45 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Broj studenata: 20
Visina školarine: 65000 din.
15 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Mađarski jezik i književnost
Broj studenata: 25
Visina školarine: 65000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Nemački jezik i književnost
Broj studenata: 50
Visina školarine: 65000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Pedagogija
Broj studenata: 75
Visina školarine: 96000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Psihologija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 96000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Rumunski jezik i književnost
Broj studenata: 25
Visina školarine: 65000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Rusinski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 65000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Ruski jezik i književnost
Broj studenata: 25
Visina školarine: 65000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Slovački jezik i književnost
Broj studenata: 30
Visina školarine: 65000 din.
12 studenata se finansira iz budžeta, a 18 plaća školarinu.
Sociologija
Broj studenata: 55
Visina školarine: 65000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Broj studenata: 58
Visina školarine: 65000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 23 plaća školarinu.
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom
Broj studenata: 25
Visina školarine: 65000 din.
21 student se finansira iz budžeta, a 4 plaća školarinu.
Srpska književnost i jezik
Broj studenata: 85
Visina školarine: 65000 din.
40 studenata se finansira iz budžeta, a 45 plaća školarinu.
Žurnalistika
Broj studenata: 70
Visina školarine: 96000 din.
40 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 898 studenata
Visina školarine: 65000 - 96000 din.
ocena transparentnosti
3