<-- Pedagoški fakultet u Somboru Pravni fakultet -->

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Novi Sad
Telefon: 021/485-3500
Imejl: dean@polj.uns.ac.rs
Veb: http://polj.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/485-3388

Imejl: nastava@polj.uns.ac.rs
Studijski programi:
Agroekologija i zaštita životne sredine
Broj studenata: 50
Visina školarine: 74800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Agroekonomski smer
Broj studenata: 90
Visina školarine: 74800 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Agroturizam i ruralni razvoj
Broj studenata: 50
Visina školarine: 74800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Fitomedicina
Broj studenata: 75
Visina školarine: 88000 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Hortikultura
Broj studenata: 30
Visina školarine: 74800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Pejzažna arhitektura
Broj studenata: 50
Visina školarine: 74800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Poljoprivredna tehnika
Broj studenata: 30
Visina školarine: 63800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Ratarstvo i povrtarstvo
Broj studenata: 90
Visina školarine: 74800 din.
Svi studenti se upisuju na budžet.
Uređenje, korišćenje i zaštita voda
Broj studenata: 30
Visina školarine: 63800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Voćarstvo i vinogradarstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 74800 din.
45 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Stočarstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 74800 din.
Svi studenti se upisuju na budžet.
Organska poljoprivreda
Broj studenata: 50
Visina školarine: 74800 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Agroindustrijsko inženjerstvo
Broj studenata: 25
Visina školarine: 74800 din.
Svi studenti se upisuju na budžet.
Veterinarska medicina
Broj studenata: 60
Visina školarine: 125400 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 740 studenata
Visina školarine: 63800 - 125400 din.
ocena transparentnosti
3