<-- Poljoprivredni fakultet Prirodno-matematički fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 1
21000 Novi Sad
Telefon: 021/485-3097
Imejl: dekanat@pf.uns.ac.rs
Veb: http://www.pf.uns.ac.rs
Studentska služba:
Tel: 021/485-31-12

Imejl: studentska@pf.uns.ac.rs
Studijski programi:
Opšti smer
Broj studenata: 660
Visina školarine: 79000 din.
133 studenata se finansira iz budžeta, a 527 plaća školarinu.
Smer unutrašnjih poslova (SUP)
Broj studenata: 220
Visina školarine: 79000 din.
42 studenata se finansira iz budžeta, a 178 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 880 studenata
Visina školarine: 79000 din.
ocena transparentnosti
3