<-- Tehnički fakultet Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku -->

Tehnološki fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Tehnološki fakultet
Adresa: Bulevar cara Lazara 1
21000 Novi Sad
Telefon: 021/485-3600
Imejl: deantf@uns.ac.rs
Veb: http://www.tf.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/4853-611, 021/4853-612, 021/4853-613
Studijski programi:
Biotehnologija
Broj studenata: 54
Visina školarine: 65000 din.
47 studenata se finansira iz budžeta, a 7 plaća školarinu.
Nastava se realizuje u okviru 2 modula:
  • Prehrambena biotehnologija (32 iz budžeta, 5 samofinansirajućih)
  • Biohemijsko inženjerstvo (15 iz budžeta, 2 samofinansirajuća)
Farmaceutsko inženjerstvo
Broj studenata: 34
Visina školarine: 65000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 4 plaća školarinu.
Hemijsko inženjerstvo
Broj studenata: 42
Visina školarine: 65000 din.
37 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Nastava se realizuje u okviru 3 modula:
  • Hemijsko-procesno inženjerstvo (15 iz budžeta, 3 samofinansirajuća)
  • Naftno-petrohemijsko inženjerstvo (11 iz budžeta, 1 samofinansirajući)
  • Eko-energetsko inženjerstvo (11 iz budžeta, 1 samofinansirajući)
Prehrambeno inženjerstvo
Broj studenata: 88
Visina školarine: 65000 din.
77 studenata se finansira iz budžeta, a 11 plaća školarinu.
Nastava se realizuje u okviru 3 modula:
  • Inženjerstvo ugljenohidratne hrane (31 iz budžeta, 4 samofinansirajuća)
  • Tehnologije konzervisane hrane (31 iz budžeta, 4 samofinansirajuća)
  • Kontrola kvaliteta (15 iz budžeta, 3 samofinansirajuća)
Inženjerstvo materijala
Broj studenata: 22
Visina školarine: 65000 din.
19 studenata se finansira iz budžeta, a 3 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 240 studenata
Visina školarine: 65000 din.
ocena transparentnosti
3