<-- Akademija umetnosti Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja -->

Ekonomski fakultet u Subotici

Univerzitet u Novom Sadu

Ekonomski fakultet u Subotici
Adresa: Segedinski put 9-11
24000Subotica
Telefon: 024/628-000
Imejl: dekanat@ef.uns.ac.rs
Veb: http://www.ef.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 024/628-086, 024/628-123, 024/628-124, 024/628-125, 024/628-126, 024/628-127Odeljenje u Novom Sadu:

Telefon: 021/4852-921, 021/4852-922, 021/4852-924, 021/4852-925
Imejl: stslsu@ef.uns.ac.rs

Radno vreme: 08:00
Studijski programi:
Agrarna ekonomija i agrobiznis
Broj studenata: 80
Visina školarine: 96000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (16 iz budžeta i 27 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (14 iz budžeta i 23 samofinansirajućih)
Evropska ekonomija i biznis
Broj studenata: 120
Visina školarine: 96000 din.
43 studenata se finansira iz budžeta, a 77 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (10 iz budžeta i 36 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (33 iz budžeta i 41 samofinansirajućih)
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Broj studenata: 248
Visina školarine: 96000 din.
124 studenta se finansira iz budžeta, a 124 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (68 iz budžeta i 58 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (56 iz budžeta i 66 samofinansirajućih)
Marketing
Broj studenata: 229
Visina školarine: 96000 din.
127 studenata se finansira iz budžeta, a 102 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (31 iz budžeta i 63 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (27 iz budžeta i 39 samofinansirajućih)
 • Bujanovcu (69 iz budžeta)
Menadžment
Broj studenata: 80
Visina školarine: 96000 din.
33 studenata se finansira iz budžeta, a 47 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (18 iz budžeta i 29 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (15 iz budžeta i 18 samofinansirajućih)
Poslovni informacioni sistemi
Broj studenata: 63
Visina školarine: 96000 din.
36 studenata se finansira iz budžeta, a 27 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (19 iz budžeta i 14 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (17 iz budžeta i 13 samofinansirajućih)
Računovodstvo i revizija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 96000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (16 iz budžeta i 31 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (14 iz budžeta i 19 samofinansirajućih)
Trgovina
Broj studenata: 55
Visina školarine: 96000 din.
27 studenata se finansira iz budžeta, a 28 plaća školarinu.
Nastava se odvija u:
 • Subotici (14 iz budžeta i 16 samofinansirajućih)
 • Novom Sadu (13 iz budžeta i 12 samofinansirajućih)
Fakultet prima ukupno: 955 studenata
Visina školarine: 96000 din.
ocena transparentnosti
2