<-- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Filozofski fakultet -->

Fakultet tehničkih nauka

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Telefon: 021/635-0413
Imejl: ftndean@uns.ac.rs
Veb: http://www.ftn.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/485-2222

Imejl: StudSluzba@uns.ac.rs
Korisne informacije:
Za nastavu na engleskom jeziku školarine se uvećavaju za 50%.
Studijski programi:
Arhitektura
Broj studenata: 120
Visina školarine: 100000 din.
47 studenata se finansira iz budžeta, a 73 plaća školarinu.
Energetika i procesna tehnika
Broj studenata: 50
Visina školarine: 90000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Termoenergetika
 • Procesna tehnika
 • Hidropneumatska tehnika
 • Gasna i naftna tehnika
 • Upravljanje energijskim tokovima
Energetika, elektronika i telekomunikacije
Broj studenata: 180
Visina školarine: 90000 din.
160 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Elektroenergetika - elektroenergetski sistemi
 • Elektroenergetika - energetska elektronika i električne mašine
 • Merni sistemi
 • Komunikacione tehnologije i obrada signala
 • Mikroračunarska elektronika
Geodezija i geomatika
Broj studenata: 90
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Grafičko inženjerstvo i dizajn
Broj studenata: 90
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Građevinarstvo
Broj studenata: 180
Visina školarine: 90000 din.
99 studenata se finansira iz budžeta, a 81 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Konstrukcije
 • Hidrotehnika
 • Putevi
Industrijsko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Projektovanje proizvodnih i uslužnih procesa
 • Automatizacija procesa rada
 • Informaciono upravljački i komunikacioni sistemi
 • Kvalitet i logistika
 • Softver za mašinstvo
Inženjerski menadžment
Broj studenata: 180
Visina školarine: 90000 din.
55 studenata se finansira iz budžeta, a 125 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Organizacija i upravljanje preduzećem
 • Inovacije i preduzetništvo
 • Projektni menadžment
 • Investicioni menadžment
 • Informacioni menadžment
 • Menadžment kvaliteta i logistike
 • Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja
 • Industrijski marketing i inženjerstvo medija
 • Menadžment ljudskih resursa
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Broj studenata: 90
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Inženjerstvo zaštite na radu
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Mehatronika
Broj studenata: 90
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Mehatronika, robotika i automatizacija
 • Mehatronika i mehanizacija
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Proizvodno mašinstvo
Broj studenata: 90
Visina školarine: 90000 din.
70 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Računarom podržane tehnologije
 • Savremene tehnologije oblikovanja materijala
 • Savremene tehnologije oblikovanja plastike
 • Precizno inženjerstvo
 • Softver za mašinstvo
Računarstvo i automatika
Broj studenata: 240
Visina školarine: 90000 din.
190 studenata se finansira iz budžeta, a 50 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Automatika i upravljanje sistemima
 • Primenjene računarske nauke i informatika
 • Računarska tehnika i računarske komunikacije
Saobraćaj i transport
Broj studenata: 140
Visina školarine: 90000 din.
70 studenata se finansira iz budžeta, a 70 plaća školarinu.
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
Broj studenata: 30
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 90000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:
 • Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika
 • Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo
 • Automobilsko inženjerstvo
Animacija u inženjerstvu
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Čiste energetske tehnologije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Biomedicinsko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Elektroenergetika - obnovljivi izvori el. energije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Elektroenergetski softverski inženjering
Broj studenata: 120
Visina školarine: 90000 din.
55 studenata se finansira iz budžeta, a 65 plaća školarinu.
Elektronika i telekomunikacije
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
14 studenata se finansira iz budžeta, a 26 plaća školarinu.
Merenje i regulacija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
Svi studenti su samofinansirajući.
Softverske i informacione tehnologije
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90000 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - Odeljenje u Loznici
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Broj studenata: 40
Visina školarine: 90000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Broj studenata: 24
Visina školarine: 100000 din.
5 studenata se finansira iz budžeta, a 19 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 2424 studenata
Visina školarine: 90000 - 100000 din.
ocena transparentnosti
2