<-- Građevinski fakultet u Subotici Pedagoški fakultet u Somboru -->

Medicinski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Medicinski fakultet
Adresa: Hajduk Veljkova 3
21000 Novi Sad
Telefon: 021/420-677
Imejl: dekanmf@uns.ac.rs
Veb: http://www.medical.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/4843-978, 021/544-025

Imejl: ducamf@uns.ac.rs
Studijski programi:
Integrisane akademske studije farmacije
Broj studenata: 78
Visina školarine: 160000 din.
55 studenata se finansira iz budžeta, a 23 plaća školarinu.
Integrisane akademske studije medicine
Broj studenata: 225
Visina školarine: 110000 din.
180 studenata se finansira iz budžeta, a 45 plaća školarinu.
Integrisane akademske studije stomatologije
Broj studenata: 52
Visina školarine: 160000 din.
45 studenata se finansira iz budžeta, a 7 plaća školarinu.
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku
Broj studenata: 20
Svi studenti su samofinansirajući
Školarina iznosi 3600 evra.
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku
Broj studenata: 20
Svi studenti su samofinansirajući
Školarina iznosi 3600 evra.
Integrisane studije farmacije na engleskom jeziku
Broj studenata: 20
Svi studenti su samofinansirajući
Školarina iznosi 3600 evra.
Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije
Broj studenata: 45
Visina školarine: 88000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - logopedija
Broj studenata: 24
Visina školarine: 88000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 9 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije - višestruka ometenost
Broj studenata: 48
Visina školarine: 88000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 18 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije zdravstvene nege
Broj studenata: 47
Visina školarine: 88000 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 12 plaća školarinu.
Osnovne strukovne studije zdravstvene nege
Broj studenata: 47
Visina školarine: 88000 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 12 plaća školarinu.
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije - inskluzivno obrazovanje
Broj studenata: 24
Visina školarine: 88000 din.
10 studenata se upisuje na budžet, a 14 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 650 studenata
Visina školarine: 88000 - 160000 din.
ocena transparentnosti
2