<-- Pravni fakultet Tehnički fakultet -->

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad
Telefon: 021/455 - 630
Imejl: dekanpmf@uns.ac.rs
Veb: http://www.pmf.uns.ac.rs
Studentska služba:
telefon: 021/485 2711, 011/485-2712, 021/455-643
imejl: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs
Studijski programi:
Biohemija
Broj studenata: 35
Visina školarine: 107690 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Biologija
Broj studenata: 120
Visina školarine: 90750 din.
90 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 2 modula:
 • Diplomirani biolog (55 iz budžeta, 25 samofinansirajućih)
 • Diplomirani profesor biologije (35 iz budžeta, 5 samofinansirajućih)
Ekologija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 90750 din.
45 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Fizika
Broj studenata: 80
Visina školarine: 54450 din.
75 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 2 studijska programa:
 • Diplomirani fizičar (45 iz budžeta, 5 samofinansirajućih) sa modulima:
  • Istraživački
  • Medicinska fizika
  • Fizika-astronomija
  • Fizika-meteorologija
 • Diplomirani profesor fizike (30 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
Geografija
Broj studenata: 60
Visina školarine: 54450 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 2 studijska programa:
 • Diplomirani geograf (10 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)
 • Diplomirani profesor geografije (10 iz budžeta, 30 samofinansirajućih)

Hemija
Broj studenata: 70
Visina školarine: 107690 din.
65 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Hemija - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
Broj studenata: 35
Visina školarine: 107690 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Informatika
Broj studenata: 80
Visina školarine: 77440 din.
80 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Nastava se realizuje kroz 2 studijska programa:
 • Informatičar - 3 godine i 180 ESPB (30 iz budžeta, nema samofinansirajućih) sa modulima:
  • Računarske nauke
  • Informacione tehnologije
 • Diplomirani Informatičar - 4 godine i 240 ESPB (50 iz budžeta, nema samofinansirajućih) sa modulima:
  • Računarske nauke
  • Informacione tehnologije
Matematika
Broj studenata: 135
Visina školarine: 54450 din.
Nastava se realizuje kroz dva studijska programa:
 • Matematika - 3 godine i 180 ESPB (75 iz budžeta, 5 samofinansirajućih) sa modulima:
  • Teorijska matematika
  • Matematika finansija
  • Tehnomatematika
 • Profesor matematike - 4 godine i 240 ESPB (50 iz budžeta, 5 samofinansirajućih)
Optometrija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 218900 din.
Svi studenti se upisuju kao samofinansirajući.
Zaštita životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
Broj studenata: 40
Visina školarine: 107690 din.
35 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Turizam
Broj studenata: 160
Visina školarine: 107690 din.
57 studenata se finansira iz budžeta, a 103 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 4 modula:
 • Turizam (18 iz budžeta, 47 samofinansirajućih)
 • Organizator hotelijerske delatnosti (19 iz budžeta, 21 samofinansirajućih)
 • Organizator gastronomske delatnosti (10 iz budžeta, 25 samofinansirajućih)
 • Organizator lovno-turističke delatnosti (10 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)

Fakultet prima ukupno: 905 studenata
Visina školarine: 54450 - 218900 din.
ocena transparentnosti
3