<-- Državni univerzitet u Novom Pazaru Ekonomski fakultet u Subotici -->

Akademija umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu

Akademija umetnosti
Adresa: Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/422-176
Imejl: aofarts@uns.ac.rs
Veb: http://www.akademija.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/422-177, lokal 2

Imejl: studentskasluzba@uns.ac.rs
Studijski programi:
Etnomuzikologija
Broj studenata: 4
Visina školarine: 125000 din.
3 studenta se upisuju na budžet, a 1 plaća školarinu.
Grafika
Broj studenata: 8
Visina školarine: 125000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaćaju školarinu.
Gudački instrumenti
Broj studenata: 16
Visina školarine: 125000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaćaju školarinu.
Postoje sledeći moduli:
 • Violina
 • Viola
 • Violončelo
 • Kontrabas
Klavir
Broj studenata: 10
Visina školarine: 125000 din.
2 studenta se upisuje na budžet, a 8 plaća školarinu.
Kompozicija
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Muzikologija
Broj studenata: 4
Visina školarine: 125000 din.
3 studenta se upisuju na budžet, a 1 plaća skolarinu.
Solo pevanje
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Duvački instrumenti i udaraljke
Broj studenata: 13
Visina školarine: 125000 din.
11 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
 • Flauta
 • Klarinet
 • Oboa
 • Fagot
 • Horna
 • Truba
 • Trombon
 • Tuba
 • Udaraljke
 • Saksofon
Gitara
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
1 student se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Multimedijalna režija
Broj studenata: 6
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Grafičke komunikacije
Broj studenata: 9
Visina školarine: 125000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
Gluma na srpskom jeziku
Broj studenata: 10
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Novi likovni mediji
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
4 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Fotografija
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
4 studenta se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Dramaturgija
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Gluma na mađarskom jeziku
Broj studenata: 10
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Slikanje
Broj studenata: 16
Visina školarine: 125000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
Orgulje
Broj studenata: 1
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Muzička pedagogija
Broj studenata: 20
Visina školarine: 125000 din.
18 studenta se upisuju na budžet, a 2 plaća školarinu.
Harfa
Broj studenata: 1
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Animacija i vizuelni efekti
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Vajanje
Broj studenata: 6
Visina školarine: 125000 din.
5 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Produkcija za audiovizuelne medije
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Montaža u audiovizuelnim medijima
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Kamera
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Dizajn svetla
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Snimanje i dizajn zvuka
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Muzička produkcija
Broj studenata: 20
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Fakultet prima ukupno: 205 studenata
Visina školarine: 125000 din.
ocena transparentnosti
2