<-- Filozofski fakultet Medicinski fakultet -->

Građevinski fakultet u Subotici

Univerzitet u Novom Sadu

Građevinski fakultet u Subotici
Adresa: Kozaračka 2a
24000 Subotica
Telefon: 024/554-300
Imejl: dekanat@gf.uns.ac.rs
Veb: http://www.gf.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 024/554-300 lok. 109
Studijski programi:
Građevinarstvo
Broj studenata: 144
Visina školarine: 72000 din.
120 studenata se finansira iz budžeta, a 24 plaća školarinu.
U drugoj godini student se može opredeliti za jedan od ponuđenih modula:
  • Konstrukcije
  • Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
  • Saobraćajnice
  • Stambeno projektovanje (Arhitektonsko inženjerstvo)
Fakultet prima ukupno: 144 studenata
Visina školarine: 72000 din.
ocena transparentnosti
2