<-- Ekonomski fakultet u Subotici Fakultet tehničkih nauka -->

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Adresa: Lovćenska 16
21000 Novi Sad
Telefon: 021/450-188
Imejl: fsfv@uns.ac.rs
Veb: http://www.fsfvns.rs
Studentska služba:
021/450-188, lokal 163, 164, 122

Imejl: ssluzba.fsfvns@gmail.com
Studijski programi:
Diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja
Broj studenata: 250
Visina školarine: 93500 din.
120 studenata se upisuje na budžet, a 130 plaća školarinu.
Profesor sporta i fizičkog vaspitanja
Broj studenata: 100
Visina školarine: 88000 din.
43 studenata se upisuje na budžet, a 57 plaća školarinu.
Sportski menadžer
Broj studenata: 25
Visina školarine: 88000 din.
Studenti se upisuju isključivo kao samofinansirajući.
Trener - fudbal
Broj studenata: 25
Visina školarine: 88000 din.
Studenti se upisuju isključivo kao samofinansirajući.
Fakultet prima ukupno: 400 studenata
Visina školarine: 88000 - 93500 din.
ocena transparentnosti
2