<-- Medicinski fakultet Poljoprivredni fakultet -->

Pedagoški fakultet u Somboru

Univerzitet u Novom Sadu

Pedagoški fakultet u Somboru
Adresa: Podgorička 4
25000 Sombor
Telefon: 025/22-030
Imejl: dekanat@pef.uns.ac.rs
Veb: http://www.pef.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 025/28-986

Imejl: studentska.sluzba@pef.uns.ac.rs
Studijski programi:
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju
Broj studenata: 50
Visina školarine: 50000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Diplomirani bibliotekar-informatičar
Broj studenata: 30
Visina školarine: 50000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Diplomirani učitelj
Broj studenata: 95
Visina školarine: 50000 din.
47 studenata se finansira iz budžeta, a 48 plaća školarinu.
Diplomirani vaspitač
Broj studenata: 60
Visina školarine: 50000 din.
30 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 235 studenata
Visina školarine: 50000 din.
ocena transparentnosti
3