<-- Tehnološki fakultet Ekonomski fakultet -->

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku

Univerzitet u Novom Sadu

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Adresa: Štrosmajerova 11
24000 Subotica
Telefon: 024/624-434
Imejl: office@magister.uns.ac.rs
Veb: http://www.magister.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 024 624 401

Imejl: eva.dudas@magister.uns.ac.rs
Korisne informacije:
Fakultet upisuje i na master studije za učitelja (40 studenata, od čega se 25 upisuje na budžet). Školarina za master studije iznosi takođe 50.000 dinara.
Studijski programi:
Diplomirani učitelj
Broj studenata: 35
Visina školarine: 50000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Diplomirani vaspitač
Broj studenata: 20
Visina školarine: 50000 din.
15 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 55 studenata
Visina školarine: 50000 din.
ocena transparentnosti
2