<-- Farmaceutski fakultet Filozofski fakultet -->

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Filološki fakultet
Adresa: Studentski trg 3
11000 Beograd
Telefon: 011/ 2021-731
Imejl: dekan@fil.bg.ac.rs
Veb: http://www.fil.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2021-731, 011/2021-732, 011/2021-733

Imejl: studije@fil.bg.ac.rs; studijef@fil.bg.ac.rs
Studijski programi:
Kineski jezik i književnost
Broj studenata: 30
Visina školarine: 119000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a 20 je samofinansirajuće.
Italijanski jezik i književnost
Broj studenata: 84
Visina školarine: 119000 din.
44 studenta se finansira iz budžeta, a 40 je samofinansirajuće.
Albanski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 119000 din.
6 studenata se finansira iz budžeta, a 9 je samofinansirajuće.
Arapski jezik i književnost
Broj studenata: 57
Visina školarine: 119000 din.
24 studenta se finansira iz budžeta, a 33 je samofinansirajuće.
Španski jezik i književnost
Broj studenata: 75
Visina školarine: 119000 din.
44 studenta se finansira iz budžeta, a 31 je samofinansirajuće.
Češki jezik i književnost
Broj studenata: 14
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 7 je samofinansirajuće.
Bibliotekarstvo i informatika
Broj studenata: 57
Visina školarine: 119000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, a 37 je samofinansirajuće.
Nemački jezik i književnost
Broj studenata: 80
Visina školarine: 119000 din.
42 studenta se finansira iz budžeta, a 38 je samofinansirajuće.
Bugarski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 8 je samofinansirajuće.
Engleski jezik i književnost
Broj studenata: 137
Visina školarine: 119000 din.
85 studenata se finansira iz budžeta, a 52 je samofinansirajuće.
Mađarski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 8 je samofinansirajuće.
Francuski jezik i književnost
Broj studenata: 84
Visina školarine: 119000 din.
44 studenta se finansira iz budžeta, a 40 je samofinansirajuće.
Grčki jezik i književnost
Broj studenata: 59
Visina školarine: 119000 din.
21 student se finansira iz budžeta, a 38 je samofinansirajuće.
Holandski jezik i književnost
Broj studenata: 18
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 11 je samofinansirajuće.
Japanski jezik i književnost
Broj studenata: 53
Visina školarine: 119000 din.
21 student se finansira iz budžeta, a 32 je samofinansirajuće.
Opšta književnost sa teorijom književnosti
Broj studenata: 46
Visina školarine: 119000 din.
21 student se finansira iz budžeta, a 25 je samofinansirajuće.
Opšta lingvistika
Broj studenata: 46
Visina školarine: 119000 din.
13 studenata se finansira iz budžeta, a 33 je samofinansirajuće.
Poljski jezik i književnost
Broj studenata: 14
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 7 je samofinansirajuće.
Rumunski jezik i književnost
Broj studenata: 15
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 8 je samofinansirajuće.
Ruski jezik i književnost
Broj studenata: 82
Visina školarine: 119000 din.
42 studenta se finansira iz budžeta, a 40 je samofinansirajuće.
Skandinavski jezici i književnost
Broj studenata: 39
Visina školarine: 119000 din.
12 studenata se finansira iz budžeta, a 27 je samofinansirajuće.
Slovački jezik i književnost
Broj studenata: 14
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 7 je samofinansirajuće.
Srpska književnost i jezik
Broj studenata: 90
Visina školarine: 119000 din.
69 studenata se finansira iz budžeta, a 21 je samofinansirajuće.
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom
Broj studenata: 65
Visina školarine: 119000 din.
55 studenata se finansira iz budžeta, a 10 je samofinansirajuće.
Srpski jezik i književnost
Broj studenata: 120
Visina školarine: 119000 din.
108 studenata se finansira iz budžeta, a 12 je samofinansirajuće.
Turski jezik i književnost
Broj studenata: 37
Visina školarine: 119000 din.
13 studenata se finansira iz budžeta, a 24 je samofinansirajuće.
Ukrajinski jezik i književnost
Broj studenata: 14
Visina školarine: 119000 din.
7 studenata se finansira iz budžeta, a 7 je samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 1375 studenata
Visina školarine: 119000 din.
ocena transparentnosti
2