<-- Fakultet za graditeljski menadžment Fakultet za poslovne studije i pravo (bivši FORKUP) -->

Fakultet za menadžment nekretnina

Univerzitet Union Nikola Tesla

Fakultet za menadžment nekretnina
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
Telefon: 011/2180-271
Imejl: sadmin@fgm.edu.rs
Veb: http://unionnikolatesla.edu.rs
Studentska služba:
011/2180-143
Studijski programi:
Menadžment nekretnina
Broj studenata: 80
Visina školarine: 980 evra
Fakultet prima ukupno: 80 studenata
Visina školarine: 980 evra
ocena transparentnosti
1