<-- Računarski fakultet Fakultet za graditeljski menadžment -->

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Univerzitet Union Nikola Tesla

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
Telefon: 011/2180-143
Imejl: unabojan@eunet.yu
Veb: http://unionnikolatesla.edu.rs
Studijski programi:
Zaštita životne sredine sa ekologijom
Broj studenata: 75
Visina školarine: 1800 evra
Fakultet prima ukupno: 75 studenata
Visina školarine: 1800 evra
ocena transparentnosti
1