<-- Elektrotehnički fakultet Fakultet organizacionih nauka -->

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti
Adresa: Gospodara Vučića 50
11000 Beograd
Telefon: 011/6451-843
Imejl: dekanat@fb.bg.ac.rs
Veb: http://www.fb.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/6451-876, 011/6451-963, 011/6459-643

Imejl: samojlovskig@fb.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Izborni predmeti su koncipirani u vidu četiri studijske izborne grupe sa po osam izbornih predmeta i to: Izborna grupa 1 - Studije bezbednosti; Izborna grupa 2 - Studije menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa; Izborna grupa 3 - Studije civilne zaštite i zaštite životne sredine i Izborna grupa 4 - Studije odbrane.
Studijski programi:
Studije nauka bezbednosti
Broj studenata: 390
Visina školarine: 106500 din.
150 studenata se upisuje na teret budžeta, dok je 240 samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 390 studenata
Visina školarine: 106500 din.
ocena transparentnosti
3