<-- Poljoprivredni fakultet Pravoslavni bogoslovski fakultet -->

Pravni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 67
11000 Beograd
Telefon: 011/3027-600
Imejl: pravni@ius.bg.ac.rs
Veb: http://www.ius.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3027-669, 011/3027-671, 011/3027-672

Imejl: info@ius.bg.ac.rs
Studijski programi:
Pravo
Broj studenata: 1500
Visina školarine: 91000 din.
600 studenata se upisuje na teret budžeta, a 900 studenata je samofinansirajuće.
Prva godina studija je zajednička za sve studente, dok se u drugoj godini studenti opredeljuju za jednu od nastavnih grupa:
  • Pravosudno-upravna nastavna grupa
  • Poslovno pravna nastavna grupa
  • Međunarodno pravna nastavna grupa
  • Teorijsko-pravna nastavna grupa
Fakultet prima ukupno: 1500 studenata
Visina školarine: 91000 din.
ocena transparentnosti
1