<-- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Fakultet za fizičku hemiju -->

Fakultet veterinarske medicine

Univerzitet u Beogradu

Fakultet veterinarske medicine
Adresa: Bulevar oslobođenja 18
11000 Beograd
Telefon: 011/3615-436
Imejl: dekanat@vet.bg.ac.rs
Veb: http://www.vet.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3615-436, lokal 312
osnovne_studije@vet.bg.ac.rs
Studijski programi:
Studije veterinarske medicine
Broj studenata: 156
Visina školarine: 120000 din.
Iz budžeta Republike Srbije finansira se školovanje 150 studenata, a 6 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 156 studenata
Visina školarine: 120000 din.
ocena transparentnosti
2