<-- Saobraćajni fakultet Tehnički fakultet u Boru -->

Stomatološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Stomatološki fakultet
Adresa: Dr Subotića 8
11000 Beograd
Telefon: 011/2685-760
Imejl: stomfak@rcub.bg.ac.rs
Veb: http://www.stomf.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2685-064, 011/2685-288

Imejl: stomfak@rcub.bg.ac.rs
Studijski programi:
Integrisane osnovne i diplomske akademske studije stomatologije
Broj studenata: 225
Visina školarine: 180000 din.
185 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Osnovne strukovne studije - zubni tehničar - protetičar
Broj studenata: 40
Visina školarine: 180000 din.
15 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Oralni higijeničar
Broj studenata: 30
Ovaj studijski program nije bio obuhvaćen ovogodišnjim Konkursom
5 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 295 studenata
Visina školarine: 180000 din.
ocena transparentnosti
2