<-- Rudarsko-geološki fakultet Stomatološki fakultet -->

Saobraćajni fakultet

Univerzitet u Beogradu

Saobraćajni fakultet
Adresa: Vojvode Stepe 305
11000 Beograd
Telefon: 011/3096-207
Imejl: dekan@sf.bg.ac.rs
Veb: http://www.sf.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3091-250
Imejl: k.vukasinovic@sf.bg.ac.rs, m.tanovic@sf.bg.ac.rs
Studijski programi:
Saobraćaj
Broj studenata: 300
Visina školarine: 90000 din.
Nastava se realizuje kroz sledeće module:
  • Železnički saobraćaj i transport (Na budžet se upisuje 35 studenata, a njih 3 plaća školarinu)
  • Drumski i gradski saobraćaj i transport - Saobraćaj (Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 7 plaća školarinu)
  • Drumski i gradski saobraćaj i transport - Transport (Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 7 plaća školarinu)
  • Drumski i gradski saobraćaj i transport - Bezbednost drumskog saobraćaja (Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 7 plaća školarinu)
  • Vodni saobraćaj i transport (Na budžet se upisuje 15 studenata, a njih 3 plaća školarinu)
  • Vazdušni saobraćaj i transport (Na budžet se upisuje 15 studenata, a njih 3 plaća školarinu)
  • Logistika (Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 6 plaća školarinu)
  • Poštanski saobraćaj i mreže (Na budžet se upisuje 40 studenata, a njih 7 plaća školarinu)
  • Telekomunikacioni saobraćaj i mreže (Na budžet se upisuje 35 studenata, a njih 7 plaća školarinu)
Fakultet prima ukupno: 300 studenata
Visina školarine: 90000 din.
ocena transparentnosti
3