<-- Hemijski fakultet Matematički fakultet -->

Mašinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet
Adresa: Kraljice Marije 16
11000 Beograd
Telefon: 011/3370-350
Imejl: mf@mas.bg.ac.rs, dekan@mas.bg.ac.rs
Veb: http://www.mas.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3302-205

dbekric@mas.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Uz upis na osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine ili 180 ESPB, fakultet svake godine upisuje studente i na diplomske akademske studije u trajanju od 2 godine ili 120 ESPB.
Na master studijama studenti se opredeljuju za jedno od usmerenja i ono im se upisuje u diplomu.
Na master akademske studije se prima ukupno 416 studenata, visina školarine je 66.000 dinara, a na budžet se ukupno upisuje 384 studenata.
Studijski programi:
Mašinsko inženjerstvo
Broj studenata: 540
Visina školarine: 66000 din.
520 studenata se finansira iz budžeta, dok 20 plaća školarinu.

Master akademske studije (120 ESPB) - Mašinsko inženjerstvo nude sledeće smerove:
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Brodogradnja
 • Vazduhoplovstvo
 • Dizajn u mašinstvu
 • Železničko mašinstvo
 • Zavarivanje i zavarene konstrukcije
 • Inženjerstvo biotehničkih sistema
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Mehanika
 • Mašinstvo i informacione tehnologije
 • Motorna vozila
 • Motori SUS
 • Prehrambeno mašinstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Procesna tehnika i zaštita životne sredine
 • Automatsko upravljanje
 • Sistemi naoružanja
 • Termoenergetika
 • Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika
 • Termotehnika
 • Hidroenergetika
Fakultet prima ukupno: 540 studenata
Visina školarine: 66000 din.
Pravo upisa na master akademske studije imaju studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama nekog od fakulteta tehničko-tehnoloških nauka sa najmanje 180 ESPB. Svi studijski programi se mogu izvoditi i na engleskom jeziku. Fakultet ima dve međunarodne akreditacije: nemaču ASIIN i britansku RINA.
ocena transparentnosti
3