<-- Fakultet informacionih tehnologija Fakultet za biofarming, Bačka Topola -->

Fakultet za menadžment

Metropolitan univerzitet

Fakultet za menadžment
Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
Telefon: 011/2030-885
Imejl: info@metropolitan.edu.rs
Veb: http://www.metropolitan.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2030-885

Imejl: info@metropolitan.edu.rs
Korisne informacije:
Nastavu je moguće pohađati na tradicionalan način ili putem interneta. Iznos školarine je isti za oba načina izvođenja nastave.
Studijski programi:
Biznis i marketing
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1200 evra
Analiza i istraživanje tržišta, razvoj i pozicioniranje brenda, strategija, komunikacija sa ciljnim tržištem, upravljanje logistikom i distribucijom roba i usluga, upravljanje prodajom, strategije nastupa na tržištu.
Menadžment u sportu
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1200 evra
Organizacija poslovanja i svih njegovih segmenata, rukovođenje i kontrola planiranih ciljeva, menadžment sportskih objekata, menadžment sportskih organizacija, menadžment sportskih događaja.
Inženjerski i operacioni menadžment
Broj studenata: 40
Visina školarine: 1200 evra
Projektovanje upravljanja poslovnim procesima i resursima, analize poslovanja i projekata, projektovanja sistema i procesa, planiranja potreba za materijalima i proizvodnim resursima, planiranja i upravljanja distribucijom, upravljanja ljudskim resursima.
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
Visina školarine: 1200 - 1200 evra
ocena transparentnosti
1