<-- Tehnološko-metalurški fakultet Agronomski fakultet Čačak -->

Učiteljski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Učiteljski fakultet
Adresa: Kraljice Natalije 43, Ljutice Bogdana 46
11000 Beograd
Telefon: 011/3615-225
Imejl: dekanat@uf.bg.ac.rs
Veb: http://www.uf.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3615-225, 011/2686-787
Imejl: studentska.sluzba@uf.bg.ac.rs
Studijski programi:
Studijski program za obrazovanje učitelja
Broj studenata: 300
Visina školarine: 90000 din.
200 studenata se upisuje na teret budžeta, a 100 je samofinansirajuće.
Studijski program za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama
Broj studenata: 140
Visina školarine: 90000 din.
85 studenata se upisuje na teret budžeta, a 55 je samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 440 studenata
Visina školarine: 90000 din.
ocena transparentnosti
3