<-- Biološki fakultet Elektrotehnički fakultet -->

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet
Adresa: Kamenička 6
11000 Beograd
Telefon: 011/302-222
Imejl: dekanat@ekof.bg.ac.rs
Veb: http://www.ekof.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3021 121

Imejl: studije@ekof.bg.ac.rs
Studijski programi:
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika
Broj studenata: 1350
Visina školarine: 112200 din.
570 studenata se finansira iz budžeta i 780 samofinansirajućih studenata.
Prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od devet ponuđenih modula (smerova):
  • Ekonomska analiza i politika
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Marketing
  • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
  • Menadžment
  • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
  • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
  • Trgovinski menadžment i marketing
  • Turizam i hotelijerstvo
Fakultet prima ukupno: 1350 studenata
Visina školarine: 112200 din.
ocena transparentnosti
2