<-- Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Pravni fakultet -->

Filološko umetnički fakultet

Univerzitet u Kragujevcu

Filološko umetnički fakultet
Adresa: Jovana Cvijića 66
34000 Kragujevac
Telefon: 034/304-270
Imejl: cabfilum@kg.ac.rs
Veb: http://www.filum.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 034/300-770

Imejl: filkg@ptt.rs
Studijski programi:
Odsek za filologiju
Broj studenata: 245
Visina školarine: 90000 din.
140 studenata se finansira iz budžeta, dok je 85 samofinansirajuće.
Nastava se realizuje u okviru 5 studijskih programa i to:
 • Srpski jezik i književnost (35 iz budžeta, 25 samofinansirajućih)
 • Engleski jezik i književnost (45 iz budžeta, 30 samofinansirajućih)
 • Nemački jezik i književnost (20 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)
 • Španski jezik i hispanske književnosti (20 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)
 • Francuski jezik i književnost (20 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)
 • Italijanski jezik i književnost (14 iz budžeta, 6 samofinansirajućih)
Odsek za primenjenu i likovnu umetnost
Broj studenata: 39
Visina školarine: 170000 din.
20 studenata se finansira iz budžeta, dok je 19 samofinansirajuće.
Nastava se realizuje u okviru 3 studijska programa i to:
 • Grafički dizajn (7 iz budžeta, 6 samofinansirajućih)
 • Zidno slikarstvo (7 iz budžeta, 6 samofinansirajućih)
 • Unutrašnja arhitektura (6 iz budžeta, 7 samofinansirajućih)
Odsek za muzičku umetnost
Broj studenata: 42
31 student se finansira iz budžeta, dok je 11 samofinansirajuće.
Nastava se realizuje u okviru 7 studijskih programa i to:
 • Harmonika (3 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
 • Klavir (2 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
 • Flauta (1 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
 • Gudački instrumenti (4 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
 • Solo pevanje (3 iz budžeta, 0 samofinansirajućih)
 • Muzička pedagogija (12 iz budžeta, 8 samofinansirajućih)
 • Muzika u medijima (6 iz budžeta, 3 samofinansirajućih)
Školarina se razlikuje u zavisnosti od studijskog programa, tako je iznos školarine na programu Muzička pedagogija 110000 din, na programu Harmonika 137000 din, a na programima Klavir, Flauta, Gudački instrumenti, Solo pevanje i Muzika u medijima školarina iznosi 130000 din.
Fakultet prima ukupno: 326 studenata
Visina školarine: 90000 - 170000 din.
ocena transparentnosti
3