<-- Učiteljski fakultet Ekonomski fakultet -->

Agronomski fakultet Čačak

Univerzitet u Kragujevcu

Agronomski fakultet Čačak
Adresa: Cara Dušana 34
32000 Čačak
Telefon: 032/303-400
Imejl: afdekanat@kg.ac.rs
Veb: http://www.afc.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 032/303-405

Imejl: ssluzba.af@kg.ac.rs
Korisne informacije:
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Studijski programi:
Opšta agronomija
Broj studenata: 40
Nema samofinansirajućih studenata.
Prehrambena tehnologija
Broj studenata: 40
Nema samofinansirajućih studenata.
Voćarstvo i vinogradarstvo
Broj studenata: 20
Nema samofinansirajućih studenata.
Zootehnika
Broj studenata: 20
Nema samofinansirajućih studenata.
Fakultet prima ukupno: 120 studenata
ocena transparentnosti
3