<-- Prirodno-matematički fakultet Ekonomski fakultet -->

Učiteljski fakultet Užice

Univerzitet u Kragujevcu

Učiteljski fakultet Užice
Adresa: Trg Svetog Save 36
Užice
Telefon: 031/521-952
Imejl: ucfak@ucfu.kg.ac.rs
Veb: http://www.ucfu.kg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon 031/510-625
Studijski programi:
Učitelj
Broj studenata: 130
Visina školarine: 80000 din.
105 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
Vaspitač
Broj studenata: 30
Visina školarine: 80000 din.
15 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 160 studenata
Visina školarine: 80000 - 80000 din.
ocena transparentnosti
4