Tehnikum Taurunum Beograd

Visoka škola Beograd

Tehnikum Taurunum Beograd
Adresa: Nade Dimić br.4
Zemun
Telefon: 011/2619-673
Imejl: vtms@eunet.rs
Veb: http://www.tehnikum.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:
011/261-8242
Korisne informacije:
Studije na svakom od studijskih programa traju 3 godine ili 180 ESPB za studente na budžetu odnosno 111 ESPB za one koji sami plaćaju školarinu (godina je 37 ESPB).
Studijski programi:
Bezbednost i zdravlje na radu
Drumski i gradski saobraćaj
Mašinske konstrukcije i mehanizacija
Procesna tehnika i termotehnika
Proizvodno mašinstvo
Zaštita od požara i spasavanje
270 studenata se upisuje na budžet, a 90 plaća školarinu.Ako student vrši isplatu odjednom,školarina iznosi 45000.
Visina školarine: 49000
ocena transparentnosti
0