<-- Arhitektonski fakultet Biološki fakultet -->

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Šumarski fakultet
Adresa: Kneza Višeslava 1
11000 Beograd
Telefon: 011/3053-990
Imejl: office@sfb.bg.ac.rs
Veb: http://www.sfb.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3053-812
Studijski programi:
Odsek za šumarstvo
Broj studenata: 120
Visina školarine: 60000 din.
103 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 17 upisuje kao samofinansirajući.
Na prijemnom ispitu se polažu matematika (20 bodova) i biologija (40 bodova).
U okviru ovog odseka postoje sledeće katedre:
 • Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja
 • Katedra ekologije šuma
 • Katedra gajenja šuma
 • Katedra zaštite šuma
 • Katedra iskorišćavanja šuma
 • Katedra planiranja gazdovanja šumama
 • Katedra ekonomike i organizacije šumarstva
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Broj studenata: 50
Visina školarine: 60000 din.
70 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 30 upisuje kao samofinansirajući.
Na prijemnom ispitu se polažu matematika ili fizika ili prostorni oblik, po izboru kandidata.
U okviru ovog odseka postoje sledeće katedre:
 • Katedra primarne prerade drveta
 • Katedra hemijsko - mehaničke prerade drveta
 • Katedra mašine i uređaji u preradi drveta
 • Katedra finalne prerade drveta
 • Katedra organizacije i ekonomike drvne industrije
 • Katedra zaštite drveta
Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu
Broj studenata: 65
Visina školarine: 60000 din.
42 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 23 upisuje kao samofinansirajući.
Na prijemnom ispitu se polažu biologija (30 bodova), crtanje (15 bodova) i test sklonosti za studije pejzažne arhitekture i hortikulture (15 bodova).
U okviru ovog odseka postoje sledeće katedre:
 • Katedra za pejzažnu hortikulturu
 • Katedra za pejzažni inženjering
 • Katedra za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi
Odsek za ekološki inžinjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Broj studenata: 60
Visina školarine: 60000 din.
24 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 36 upisuje kao samofinansirajući.
Na prijemnom ispitu se polažu matematika (20 bodova) i biologija (40 bodova).
U okviru ovog odseka postoje sledeće katedre:
 • Katedra za melioracije
 • Katedra za bujice i eroziju
 • Katedra za protiverozionu geotehniku
Fakultet prima ukupno: 295 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
3