<-- Filozofski fakultet Geografski fakultet -->

Fizički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Fizički fakultet
Adresa: Studentski Trg 12, Cara Dušana 13

11000 Beograd
Telefon: 011/7158-151
Imejl: dekanat@ff.bg.ac.rs
Veb: http://www.ff.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/ 3281-375
Imejl: milena@ff.bg.ac.rs, branka@ff.bg.ac.rs
Studijski programi:
Opšta fizika
Broj studenata: 25
Visina školarine: 60000 din.
25 studenata se upisuje na budžet, nema samofinansirajućih.
Teorijska i eksperimentalna fizika
Broj studenata: 50
Visina školarine: 60000 din.
45 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Meteorologija
Broj studenata: 40
Visina školarine: 60000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Primenjena i kompjuterska fizika
Broj studenata: 50
Visina školarine: 60000 din.
40 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 165 studenata
Visina školarine: 60000 din.
ocena transparentnosti
3