<-- Građevinski fakultet Mašinski fakultet -->

Hemijski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Hemijski fakultet
Adresa: Studentski trg 12-16
11000 Beograd
Telefon: 011 / 3282-111
Imejl: dekan@chem.bg.ac.rs
Veb: http://www.chem.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/2635-627, 011/3336-678
nastava@chem.bg.ac.rs
Korisne informacije:
Upis u školsku 2014/15.godinu se vrši po novim akreditovanim studijskim programima u ciklusu 2013, na svim nivoima studija. Pored osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, fakultet ove godine upisuje i studente na master akademske studije na tri studijska programa: hemija, biohemija i hemija životne sredine.
Studijski programi:
Hemija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 90000 din.
80 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Biohemija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Nastava hemije
Broj studenata: 25
Visina školarine: 90000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Hemija za životnu sredinu
Broj studenata: 30
Visina školarine: 90000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, dok je 5 samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 185 studenata
Visina školarine: 90000 din.
ocena transparentnosti
3