<-- Šumarski fakultet Ekonomski fakultet -->

Biološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Biološki fakultet
Adresa: Studentski trg 16, Studentski trg 3, Takovska 43,

11000 Beograd
Telefon: 011/2186-635
Imejl: dekanat@bio.bg.ac.rs
Veb: http://www.bio.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Sedište: Studentski trg 16, u zgradi PMF-a u prizemlju
Telefon: 011/2635-627
Imejl: marica@bio.bg.ac.rs
Kontakt osoba: Marica Danilović
Studijski programi:
Biologija
Broj studenata: 230
Visina školarine: 80000 din.
160 studenata se upisuje na budžet, a 70 plaća školarinu.
Studije traju 4 godine ili 240 ESPB. Nastava se realizuje kroz module i to:
  • Biologija - 110 studenata (85 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih)
  • Molekularna biologija i fiziologija - 80 studenata (45 na teret budžeta i 35 samofinansirajućih)
  • Ekologija - 40 studenata (30 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih)
Fakultet prima ukupno: 230 studenata
Visina školarine: 80000 din.
ocena transparentnosti
2