Visoka hemijsko-tehnološka škola

Visoka škola Kruševac

Visoka hemijsko-tehnološka škola
Adresa: Kosančićeva 36
Kruševac
Telefon: 037/427-603
Imejl: visahemijska@ptt.yu
Veb: http://www.vhts.edu.rs/
Korisne informacije:
Svi smerovi strukovnih studija traju 3 godine.
Studijski programi:
Farmaceutska tehnologija
Broj studenata: 25
Visina školarine: 48000
15 studenata se upisuje na budžet dok njih 10  plaća školarinu.
Hemijska tehnologija
Broj studenata: 25
Visina školarine: 48000
Svi studenti se primaju na budžet.
Prehrambena tehnologija
Broj studenata: 30
Visina školarine: 48000
20 studenata se upisuje na budžet dok njih 10 plaća školarinu.
Zaštita životne sredine
Broj studenata: 20
Visina školarine: 48000
Svi studenti se primaju na budžet.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 48000 - 48000
ocena transparentnosti
0