<-- Mašinski fakultet Medicinski fakultet -->

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet
Adresa: Studentski trg 16
11000 Beograd
Telefon: 011/2027-801
Imejl: matf@matf.bg.ac.rs
Veb: http://www.math.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2027-856


Imejl: prodekan_za_nastavu@matf.bg.ac.rs
Studijski programi:
Matematika
Broj studenata: 250
Visina školarine: 120000 din.
205 studenata se upisuje na budžet, a 45 plaća školarinu.
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih modula:
  • Profesor matematike i računarstva (modul 1ML)
  • Teorijska matematika i primene (modul 1MM)
  • Računarstvo i informatika (modul 1MR)
  • Primenjena matematika (modul 1MP)
  • Statistika, aktuarska i finansijska matematika (modul 1MS)
  • Astronomija (modul 1MA)
Informatika
Broj studenata: 120
Visina školarine: 120000 din.
79 studenata se upisuje na budžet, a 41 plaća školarinu.
Astronomija i astrofizika
Broj studenata: 25
Visina školarine: 120000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Studenti se odlučuju za jedan od sledećih modula:
  • Astrofizika
  • Astroinformatika
Fakultet prima ukupno: 395 studenata
Visina školarine: 120000 din.
ocena transparentnosti
2