Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji

Visoka škola Ćuprija

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji
Adresa: Lole Ribara 1/2
Čuprija
Telefon: 035/401-140
Imejl: skola@vmscuprija.edu.rs
Veb: http://www.vmscuprija.edu.rs/
Studentska služba:
Kontakt osoba:
Vidosava Sibinović
Korisne informacije:
Forum
Svi smerovi traju tri godine.

Studijski programi:
Strukovni tarapeut
Broj studenata: 170
45 studenata se finansrira iz budžeta, a 125 plaća školarinu.
Strukovni kozmetčar-estetičar
Broj studenata: 50
5 studenata se finansrira iz budžeta, a 45 plaća školarinu.
Strukovna medicinska sestra
Broj studenata: 60
30 studenata se finansrira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Strukovna medicinska sestra-babica
Broj studenata: 24
5 studenata se finansrira iz budžeta, a 19 plaća školarinu.
Strukovni farmaceutski tehničar
Broj studenata: 24
5 studenata se finansrira iz budžeta, a 19 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 328 studenata
Visina školarine: 80000
ocena transparentnosti
0