Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu

Visoka škola Šabac

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu
Adresa: Vojvode Putnika 56
Šabac
Telefon: 015/344-578
Imejl: studentskasluzba@vpssa.edu.yu
Veb: http://vpssa.edu.rs/
Korisne informacije:
Sve studije bez obzira na smer traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Voćarstvo i vinogradarstvo
Visina školarine: 41000
Agromenadžment
Visina školarine: 41000
Ratarstvo i povrtarstvo
Visina školarine: 41000
Stočarstvo
Visina školarine: 41000
Strukovna veterina
Visina školarine: 41000
Zaštita bilja
Visina školarine: 41000
Visina školarine: 41000 - 41000
ocena transparentnosti
0