<-- Stomatološki fakultet Tehnološko-metalurški fakultet -->

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

Tehnički fakultet u  Boru
Adresa: Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555
Imejl: office@tf.bor.ac.rs
Veb: http://www.tf.bor.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 030/422-375

Imejl: smancic@tf.bor.ac.rs
Studijski programi:
Rudarsko inženjerstvo
Broj studenata: 40
Visina školarine: 50000 din.
40 studenata upisuje se na budžet, nema samofinansirajućih studenata.
Nastava se realizuje kroz sledeće module:
  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
  • Priprema mineralnih sirovina
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj
Metalurško inženjerstvo
Broj studenata: 20
Visina školarine: 50000 din.
20 studenata upisuje se na budžet, nema samofinansirajućih studenata.
Na četvrtoj godini studenti biraju jedan od sledećih modula:
  • Ekstraktiva metalurgija
  • Prerađivačka metalurgija
Tehnološko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 50000 din.
60 studenata upisuje se na budžet, nema samofinansirajućih studenata.
Na četvrtoj godini studenti biraju jedan od sledećih modula:
  • Neorganska hemijska tehnologija
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine
Inženjerski menadžment
Broj studenata: 120
Visina školarine: 50000 din.
120 studenata upisuje se na budžet, nema samofinansirajućih studenata.
Nastava se realizuje kroz sledeće module:
  • Poslovni menadžment
  • Informatički menadžment
Fakultet prima ukupno: 240 studenata
Visina školarine: 50000 din.
ocena transparentnosti
2