<-- Fakultet političkih nauka Fakultet veterinarske medicine -->

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Beogradu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Adresa: Blagoja Parovića 156
11030 Beograd
Telefon: 011/3531-000
Imejl: dekanat@dif.bg.ac.rs
Veb: http://www.dif.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3531-000 lokal 102

Imejl: studsl@fsfv.bg.ac.rs
Studijski programi:
Akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta
Broj studenata: 160
Visina školarine: 147000 din.
Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Strukovne studije sporta
Broj studenata: 90
Visina školarine: 105000 din.
22 studenta se finansira iz budžeta, dok je 68 samofinansirajućih.
Strukovne studije rekreacije
Broj studenata: 30
Visina školarine: 105000 din.
8 studenta se finansira iz budžeta, dok je 22 samofinansirajućih.
Fakultet prima ukupno: 280 studenata
Visina školarine: 105000 - 147000 din.
ocena transparentnosti
2