Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu

Visoka škola Leskovac

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu
Adresa: Durmitorska br.19
Leskovac
Telefon: 016/254-961
Imejl: mail@vpsle.edu.rs
Veb: http://www.vpsle.edu.rs/
Studentska služba:
Kontakt osoba
Slavica Bogdanović
Korisne informacije:
Osnovne strukovne studije traju 3 godine ili 180 ESPB i postoji mogućnost upisa na specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana ili 60 ESPB.
Studijski programi:
Osnovne strukovne studije:
Finansije i bankarstvo
Menadžment u biznisu
Turizam i ugostiteljstvo
Na prvu godinu osnovnih studija Visoka poslovna škola upisuje ukupno 420 studenata, od kojih će 120 biti finansirano iz budžeta.
Specijalističke strukovne studije:
Finansije i računovodstvo
Broj studenata: 420
Visoka poslovna skola upisuje ukupno 420 studenata.Od toga 120 studenata bice finansirano iz budzeta.
Fakultet prima ukupno: 420 studenata
Visina školarine: 49000 - 49000
ocena transparentnosti
0