Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Visoka škola Novi Sad

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Adresa: Vladimira Perića - Valtera br.4 i Bulevar Kralja Petra I br.38
Novi Sad
Telefon: 021/485-4000
Imejl: vps_info@uns.ac.rs
Veb: http://www.vps.ns.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 021/485-4056
Kontakt osoba:
Šepecanović Ranka
Korisne informacije:
Osnovni studijski programi traju tri godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Finansijsko poslovanje i računovodstvo
Broj studenata: 314
Visina školarine: 60000
70 studenata se finansira iz budžeta, a 244 plaća školarinu.
Trgovina i medjunarodno poslovanje
Broj studenata: 213
Visina školarine: 60000
72 studenata se finansira iz budžeta, a 141 plaća školarinu.
Preduzetnički biznis
Broj studenata: 139
Visina školarine: 60000
16 studenata se finansira iz budžeta, a 123 plaća školarinu.
Turizam i hotelijerstvo
Broj studenata: 107
Visina školarine: 60000
34 studenata se finansira iz budžeta, a 73 plaća školarinu.
Poslovna informatika
Broj studenata: 110
Visina školarine: 60000
16 studenata se finansira iz budžeta, a 94 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 883 studenata
Visina školarine: 60000 - 60000
ocena transparentnosti
0