Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu

Visoka škola Užice

Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu
Adresa: Trg Svetog Save br.34
Užice
Telefon: 031/512-013
Imejl: info@vpts.edu.rs, skola@vpts.edu.rs
Veb: http://www.vpts.edu.rs/
Studentska služba:
Telefoni:
031/512-789
031/513-385
Korisne informacije:
Studijski programi strukovnih studija traju 3 godine ili 180 ESPB.
Studijski programi:
Informatika
Broj studenata: 80
Visina školarine: 57000
45 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Proizvodno inženjerska informatika
Broj studenata: 90
Visina školarine: 570000
50 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Gradjevinsko inženjerstvo-opšti smer
Broj studenata: 80
Visina školarine: 57000
50 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Broj studenata: 50
Visina školarine: 57000
45 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Menadžment
Broj studenata: 200
Visina školarine: 57000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 160 plaća školarinu.
Turizam
Broj studenata: 110
Visina školarine: 57000
40 studenta se finansira iz budžeta, a 70 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 610 studenata
Visina školarine: 57000 - 570000
ocena transparentnosti
0