Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Visoka škola Beograd

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Adresa: Vojvode Stepe br.283
Beograd
Telefon: 011/2471-099
Veb: http://www.viser.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:011/3970-429
studentska@viser.edu.rs
Korisne informacije:
Svi osnovni studijski programi strukovnih studija traju 3 godine ili 180ESPB, a postoji i mogućnost upisa specijalističkih strukovnih sudija u trajanju od godinu dana.
Studijski programi:
Osnovne strukovne studije:
Automatika i sistemi upravljanja vozilima
Broj studenata: 70
Visina školarine: 110000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Elektronika i telekomunikacije
Broj studenata: 65
Visina školarine: 110000
50 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Nove energetske tehnologije
Broj studenata: 70
Visina školarine: 110000
40 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Računarska tehnika
Broj studenata: 70
Visina školarine: 110000
50 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Audio i video tehnologije
Broj studenata: 80
Visina školarine: 140000
5 studenata se finansira iz budžeta, a 75 plaća školarinu.
Nove računarske tehnologije
Broj studenata: 80
Visina školarine: 110000
5 studenata se finansira iz budžeta, a 75 plaća školarinu.
Elektronsko poslovanje
Broj studenata: 90
Visina školarine: 110000
5 studenata se finansira iz budžeta, a 85 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 525 studenata
Visina školarine: 110000 - 140000
ocena transparentnosti
0