<-- Pravoslavni bogoslovski fakultet Saobraćajni fakultet -->

Rudarsko-geološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

Rudarsko-geološki fakultet
Adresa: Đušina 7
11000 Beograd
Telefon: 011/3219-101
Imejl: dekan@rgf.bg.ac.rs
Veb: http://www.rgf.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/3219-141
Studijski programi:
Rudarski odsek - Inženjerstvo nafte i gasa
Broj studenata: 35
Visina školarine: 50000 din.
30 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Student se na drugoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:
 • Eksploatacija tečnih i gasovitih ležišta mineralnih sirovina
 • Gasna tehnika
Geološki odsek - Geologija
Broj studenata: 73
Visina školarine: 50000 din.
60 studenta se upisuje na budžet, a 13 plaća školarinu.
Student se na trećoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:
 • Geologija i paleontologija
 • Mineralogija i kristalografija
 • Petrologija i geohemija
 • Ekonomska geologija
Geološki odsek - Hidrogeologija
Broj studenata: 24
Visina školarine: 50000 din.
20 studenata se upisuje na budžet, dok 4 plaća školarinu.
Geološki odsek - Geotehnika
Broj studenata: 24
Visina školarine: 50000 din.
20 studenta se upisuje na budžet, a 4 plaća školarinu.
Geološki odsek - Geofizika
Broj studenata: 15
Visina školarine: 50000 din.
10 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Rudarski odsek - Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Broj studenata: 40
Visina školarine: 50000 din.
35 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Student se na drugoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo zaštite na radu
Rudarski odsek - Rudarsko inženjerstvo
Broj studenata: 75
Visina školarine: 50000 din.
60 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu.
Student se na trećoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:
 • Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Priprema mineralnih sirovina
 • Podzemna gradnja
 • Rudarska merenja
 • Mehanizacija u rudarstvu
 • Računarstvo i sistemsko inženjerstvo u rudarstvu
Fakultet prima ukupno: 286 studenata
Visina školarine: 50000 din.
ocena transparentnosti
3